Rotterdam PlasticFREE


Probleem

De plastic materialen die we slechts enkele minuten gebruiken zijn ontworpen om eindeloos te blijven bestaan. 

Het plastic dat we gebruiken:

 is niet afbreekbaar en komt vaak 'per ongeluk' in het milieu terecht

 zorgt ervoor dat er oceanen in 2050 meer plastic dan vis bevatten

 dringt onze voedselketen binnen, met onbekende gevolgen

 draagt bij aan 6% van het wereldwijde gebruik van fossiele brandstoffen

 wordt veelal nog niet gescheiden ingezameld

 is slecht recyclebaar

Het probleem wordt groter: in het eerste decennium van de 21e eeuw is meer plastic geproduceerd dan in de gehele 19e eeuw. 

Aanpak

Veel organisaties zijn zich nog niet bewust van de mogelijkheden die ze hebben om de plastic problematiek op lokaal niveau aan te pakken. 

Wij helpen daarom met:

 educatie en bewustwording van jong tot oud 

 beperking van de verkrijgbaarheid van wegwerp-plastic in organisaties

 introductie herbruikbare materialen in kantines en bedrijfsrestaurants

 introductie van gescheiden afvalinzameling

 afvoer en hergebruik het onvermijdbaar plastic

 in kaart brengen van de (financiële) voordelen van bovestaande acties


Wil jij weten wat RotterdamPlasticfree voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan
contact met ons op via info@rotterdampasticfree.nl. 

 
Voor bewoners

Onze initiatieven voor straten, wijken en buurten.

 
Organisaties

Onze initiatieven voor bedrijven en instellingen.

 
Onderwijs

Onze initiatieven voor het onderwijs.